Podstawową usługą realizowaną przez PRD-M Sp. z o.o. jest wykonawstwo dróg łącznie z:

  • wykonaniem robót ziemnych
  • wykonaniem konstrukcji nawierzchni
  • wykonaniem chodników, placów
  • wykonaniem odwodnienia jezdni
  • wykonaniem oznakowania poziomego
  • PRD-M w ramach utrzymania dróg wykonuje również powierzchniowe utrwalenia, a także remonty cząstkowe nawierzchni

Firma produkuje także wysokiej jakości masy mineralno-bitumiczne.