Podstawową usługą realizowaną przez PRD-M jest wykonawstwo dróg łącznie z:

  • wykonaniem robót ziemnych,
  • wykonaniem konstrukcji nawierzchni,
  • wykonaniem chodników, placów,
  • wykonaniem odwodnienia jezdni,
  • wykonaniem oznakowania poziomego.
  • PRDM w ramach utrzymania dróg wykonuje również powierzchniowe utrwalenia, a także remonty cząstkowe nawierzchni.

Firma produkuje także wysokiej jakości masy mineralno-bitumiczne.