KOMUNIKAT ZARZĄDU DOT. ZAPOBIEGANIA ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

W załączeniu przesyłam KOMUNIKAT ZARZĄDU Z 17.03.2020r. dotyczący zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa.

 

Proszę wszystkich pracowników nadzoru o potraktowanie sprawy priorytetowo , wydrukowanie i zamieszczenie w widocznym dla pracowników  miejscu!

Komunikat Zarządu

———————–

W przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa kluczowe znaczenie ma profilaktyka w związku z powyższym na polecenie Zarządu PRD-M Sp. z o.o. wprowadzamy poniższe zasady i wytyczne.

 

ZASADY WEWNĘTRZNE W PRD-M SP. ZO.O.

 

 1. Nie witamy się poprzez podanie ręki/uścisk.
 2. Obowiązkowo dezynfekujemy ręce na portierni  dostosowanym do tego preparatem zgodnie z instrukcją.
 3. W każdym pokoju/pomieszczeniu gdzie przebywają pracownicy ma znaleźć się preparat do dezynfekcji.
 4. Zaleca się aby również goście (osoby z zewnątrz) korzystały z preparatów do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcja stanowiska pracy we własnym zakresie ( klamki, biurka, telefony, itp.)
 6. Zalecana kontrola temperatury ciała (zostaną wydane termometry elektroniczne)

 

 

ZASADY OGÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 1. Często myj ręce

 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 

 1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

 1. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

 

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

 

 1. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

 

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 

 1. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

 1. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 

 1. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

 

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

 1. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

 

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem

 

 

PONADTO

 

 • GŁÓWNYM KOORDYNATOREM JEST PAN RYSZARD WOLNICKI
 • ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I HIGIENY ZNAJDUJĄ SIĘ NA MAGAZYNIE (wydaje Paweł Czeczotka i Piotr Wojciechowski)
 • W ZAŁĄCZENIU DO WYDRUKU I ZAMIESZCZENIA W WIDOCZNYM MIEJSCU (dotyczy nadzoru budów, warsztat, WMB, malarze, Ożarów)
 • Instrukcja dezynfekcji rąk
 • Instrukcja mycia rąk
 • plakat
 • PROSZĘ O PILNE PRZEKAZANIE PODLEGŁYM PRACOWNIKOM
Instrukcja_mycia_rak_do_pobrania
ulotka-dezynfekcja_rąk
KV_plakat_A3_DRUK (9)

—————————————-

Dzień dobry,

w celu ochrony pracowników przed koronawirusem, należy przeprowadzać  systematyczne dezynfekcje środowiska pracy – stanowiska pracy :

 

1.Dezynfekcje profilaktyczne – bez stwierdzonego bezpośredniego zagrożenia zarażeniem, / bez stosowania zestawu środków ochrony osobistej przez pracownika

   wykonującego te czynności /.

 

2.Dezynfekcję zwalczającą koronawirusa – w przypadku podejrzenia “niedawnej obecności w tym miejscu” osoby zarażonej, / z obowiązkowym zastosowaniem przez

   pracownika wykonującego te czynności,  zestawu sprzętu ochrony osobistej /.

 

3.Dezynfekcje będą wykonywane przy pomocy opryskiwaczy z środkiem dezynfekcyjnym, oraz ręcznie środkami do dezynfekcji wyposażenia drobnego np. klawiatury

   komputera, kierownicy samochodu, mniejszego środowiska pracy, itd.

 

4.Zestaw do dezynfekcji, w tym ochrony indywidualne dla wykonującego te czynności :

   – opryskiwacz – 1 szt.

   – kombinezon ochronny – 2

   – rękawice ochronne – 2

   – maska ochronna – 2

   – gogle ochronne – 2

 

5.Zestawy do dezynfekcji i ochrony osobiste należy pobrać z magazynu :

   – zaplecze przedsiębiorstwa w Piotrkowie Tryb. – 2 zestawy,

   – wytwórnia mas bitumicznych w Jakubowie – 1,

   – zaplecze utrzymania dróg w Ożarowie – 1,

   – budowa w Dłutowie – 1,

   – budowa w Radwanie – 1,

 

bezpiecznej pracy – Ryszard Wolnicki