Strategiczny cel naszej firmy to:

Budowa i utrzymanie dróg oraz obiektów inżynieryjnych zgodnie
z wymaganiami i oczekiwaniami klientów

 

Politykę Jakości PRD-M Sp. z o.o. charakteryzują działania, które koncentrują się na kliencie, wzroście zaangażowania wszystkich pracowników oraz ciągłej poprawie jakości.

 

POLITYKĘ JAKOŚCI OKREŚLAJĄ PONIŻSZE KIERUNKI I DZIAŁANIA:

  • Konsekwentne stosowanie i doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO  9001:2008
  • Przewidywanie i śledzenie tendencji rozwojowych naszej branży w celu lepszego spełnienia wymagań klientów
  • Ciągłe doskonalenie organizacji i technologii produkcji
  • Współpraca z dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe
  • Systematyczna analiza przepisów prawnych obowiązujących Spółkę i ich konsekwentne stosowanie
  • Motywowanie pracowników przez Kierownictwo firmy do działania na rzecz ciągłego doskonalenia jakości
  • Ciągłe spełnianie wymagań normy PN-EN 13108-21 i doskonalenie Zakładowej Kontroli Produkcji

 

Zarząd Spółki przyjmuje odpowiedzialność za Politykę Jakości i jej okresową weryfikację.

Wszyscy Kierownicy Spółki odpowiedzialni są za przyjęcie, stosowanie i rozpowszechnianie Polityki Jakości.

 

Prezes Zarządu
Przemysław Klonowski