Historia Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. posiada wieloletnią tradycję w branży drogowej. Firma zaczęła swoją działalność w 1969r. jako Rejon Dróg Publicznych (RDP) w Piotrkowie Tryb., który funkcjonował pod tą nazwą do roku 1992, czyli do momentu przekształcenia w Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych (PRDiM). W wyniku prywatyzacji w 1998 roku PRDiM przekształcono z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która funkcjonuje obecnie pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.

Początkowo Firma świadczyła usługi w zakresie robót bitumicznych i robót związanych z utrzymaniem dróg. PRD-M stopniowo poszerzało swoją ofertę poprzez specjalizację w zakresie oznakowania poziomego dróg, produkcji mieszanek mineralno – bitumicznych, aż do kompleksowego wykonawstwa robót drogowych.

Przedsiębiorstwo cechuje niezawodność, terminowość i najwyższa jakość wykonywanych prac.

Jako Firma z dużym doświadczeniem bierze udział w realizacji największych inwestycji drogowych prowadzonych w regionie łódzkim, a w przypadku oznakowania poziomego na terenie całej Polski. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz nowoczesny sprzęt do prowadzenia robót bitumicznych, ziemnych, oznakowania poziomego oraz wytwarzania mieszanek mineralno –bitumicznych.

 

Wyposażenie techniczne Spółki

PRD-M w realizowanych robotach stosuje następujące wyposażenie:

 • Wytwórnia mas bitumicznych BENNINGHOVEN (funkcjonuje w Jakubowie Gm. Lubochnia)
 • Wytwórnia mas bitumicznych „WIBAU” (funkcjonuje w Jakubowie gm. Lubochnia)
 • Rozkładarki „VOGELE”, „TITAN”
 • Walce wibracyjne
 • Walce ogumione
 • Walce statyczne
 • Ubijak spalinowy Wacker
 • Równiarki samobieżne
 • Spycharki gąsienicowe
 • Koparko – Ładowarki „JBC-3CX-SN”, „JBC-4CX”
 • Skrapiarki samochodowe
 • Rozsypywacz grysów doczepny
 • Remonter kombajn RZA 5600E
 • Recyklery
 • Termosy
 • Zagęszczarki
 • Szczotki mechaniczne
 • Sprężarki powietrzno-spalinowe
 • Piły do asfaltobetonu
 • Pilarka spalinowa Ps-50
 • Młoty spalinowe FB 60S
 • Zespół wyburzeniowy LH 215
 • Samochody ciężarowe
 • Żuraw samochodowy
 • Ciągnik kołowy Mf-256
 • Przyczepy
 • Lawety
 • Malowarki samojezdne „TRASSAR 251”, „BMT-350” BORUM
 • Malowarki ze sterowaniem ręcznym „TRASSAR 9”
 • Malowarki do mas termoplastycznych.
 • Rozkładarka VOLVO, DYNAPAC
 • Ładowarka VOLVO L150H
 • Ładowarka XCMG
 • Kruszarka udarowa PORTAFILL 7000IC
 • Przesiewacz mobilny POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400
 • Malowarka samojezdna HOFMANN H18
 • Wysokociśnieniowe urządzenie do wodnego usuwania oznakowania poziomego FALCH T25